فضای میزبانی در دوره های متد ارتباط موفق و موثر ، امکانی است که در کنار خدمتی از جنس عشق به صورت داوطلبانه ، موقعیتی متفاوت از آموزش و بازنگری مطالب فراگرفته شده درمتد را برای علاقمندان فراهم می کند.

این حضور نیازمند یادگیری تخصصی پروسه ها و مراتب مختلف دوره و آموزش تخصصی گیمیفیکیشن های روانشناسی تعبیه شده در دوره های متد ارتباط موفق و موثر می باشد .

این فرصت اکنون و به مدت محدود باز است.

روز نخست این کارگاه از ساعت ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰
و روز دوم این کارگاه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ می باشد.