خیلی وقت ها ما دستاورد هایی داریم در زندگی که برای اونها بهایی پرداخت کردیم ، اما مهمترین سوال میتونه این باشه که آیا چیزی که امروز دارم ، ارزشش رو داشت؟

در این پادکست به درد و رنج ناشی از اختلاف خواسته و داشته پرداختیم .