لباس جدید پادشاه ، داستان کوتاهی است که اثر برجسته نویسندهٔ دانمارکی هانس کریستین اندرسن است. داستان دربارهٔ دو جامهدوز است که به امپراتور قول یک لباس جدید را می‌دهند. «لباس جدید پادشاه» برای نخستین بار در تاریخ ۷ آوریل ۱۸۳۷ در کپنهاگ منتشر شد.

در این اپیزود تلاش کردیم در خصوص شهامت گفتن دیده ها و شنیده ها در رابطه با خود و دیگران صحبت کنیم.