درون ما میزبان ویروسی است که شاید همون ویروس زامبی ای هست که خیلی ازش میترسیم. در این اپیزود با ویروس کشنده انسانی بیشتر آشنا میشیم