• فوق لیسانس روانشناسى تحولى- اجتماعى از دانشگاه ویلفرد لریر، واترلو، کانادا
  • سوپروایزر و عضو هیئت علمى موسسه بین المللى ویلیام گلسر

حیطه تخصصى:

  • روان درمانگر کودک و نوجوان- فرزند پرورى
برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

وحيده شهيدى
  • تخصص: مشاوره کودک و نوجوان