• مدرس دانشگاه

حوزه تخصصی :

  • مشاوره پیش از ازدواج
  • روان درمانگر (رویکرد هیجان مدار) در زمینه اضطراب ، افسردگی، تروما، روابط بین فردی و اختلال خوردن.
برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

سعیده شریعتی
  • تخصص: روابط بین فردی