• دکترای روانشناسی بالینی
  • مدرس دانشگاه

حیطه تخصصی:

روان درمانگر در زمینه مشکلات فردی و روابط بین فردی، اضطراب، افسردگی، وسواس، رشد شخصی، مسایل جنسی و ترنسجندر.

برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

دکتر منصوره خلیلی
  • تخصص: روابط بین فردی