• مدرس پژوهشکده توسعه فردی مبین
  • مدرس سازمان فرهنگی و شهرداری ۲۲گانه تهران

 حیطه تخصصی :

مشاوره زوج ، مشاوره پیش از ازدواج ، بازسازی زندگی بعد از همسر (درمان سوگ و طلاق) ، خیانت شکست عشقی.

برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

دکتر لیلا قاسمی
  • تخصص: روابط بین فردی