• دکترای روانشناسی سلامت

حیطه تخصصی:

روان درمانگر در زمینه مشکلات فردی، روابط بین فردی، رشد شخصی، وسواس، کمال گرایی، اضطراب، افسردگی و گروه درمانی.

برای درخواست مشاوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

دکتر شوان شیدایی اقدم
  • تخصص: روابط بین فردی