معرفی دوره تکاملی متد ارتباط موفق و موثر

دوره تکاملی ، دومین دوره ی تجربه ی متد ارتباط موفق و موثر است .

انسان همیشه در جستجوی معناست ، معنایی برای بودن ، برای زیستن و همیشه در جستجوی این معنا سرشار از چرا هایی می شود که عموماً ممکن است به پاسخ درستی هم نرسد. اما چرا این اتفاق می افتد؟ تجربه اش را داشتید؟

بگذارید با مثال ادامه دهیم :

شما دوره مقدماتی را تجربه کرده اید و مفاهیم آن را بدرستی درک کردید ، کاربرد تکنیک هایی که فرا گرفتید را میدانید اما نمیدانید چرا در بخش هایی از زندگی نمی توانید از این تکنیک ها استفاده کنید.

در واقع تمام مفاهیم و تکنیک های متد ارتباط موفق و موثر و چگونگی تکنیک ها و شیوه های کاربردی اش ، در دوره مقدماتی مطرح و ارائه شده و در این دوره مفاهیم تئوری جدیدی انتظار شما را نمی کشد.

پس چرا اتفاقی که باید نیفتاده است؟ چرا در بخش هایی از زندگی قادر به خلق و کسب نتیجه نیستیم؟

شاید باید به یکی از مفاهیمی که در دوره مقدماتی هم درباره آن صحبت شده نگاهی عمیق تر کنیم… ظرف وجودی یا کانتکست

در واقع این بسیار مهم است که ما چگونه و با چه ظرفی بدنبال چه مظروفی هستیم .

اگر با چالش هایی اینچنین روبرو هستید ، طبیعی ترین چالش ها را در حال تجربه هستید و مهم است بدانید که تازه بخشی از مسیر بودن به سمت شدن را طی کرده اید.

در دوره مقدماتی برای یادگیری مهارت هایی گام برداشتیم که در خصوص تنظیم روابط خود با خود و دیگران بوده

اما در این دوره به تنظیم رابطه خود با جهان هستی را تجربه خواهیم کرد ، تجربه ای خاص و متفاوت.

جهت ثبت نام با ما در تماس باشید.

021-26400205 الی 8

برای ثبتنام دوره ابتدا وارد شوید.

اطلاعات

تکاملی
  • دسته‌بندی دوره تکاملی
  • تاریخ شروع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
  • تاریخ پایان ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
  • مکان ساختمان دنیای بهتر