کارگاه متد ارتباط موفق و موثر برنامه 176 ثبت نام دوره

کارگاه متد ارتباط موفق و موثر برنامه 176

  • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
  • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
  • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
کارگاه متد ارتباط موفق و موثر برنامه 176
کارگاه فرزند پروری ثبت نام دوره

کارگاه فرزند پروری

  • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
  • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
  • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
کارگاه فرزند پروری