دلیل اصلی دنبال کردن شریک عاطفی سابق در فضای مجازی

دلیل اصلی دنبال کردن شریک عاطفی سابق در فضای مجازی

به گزارش دنیای بهتر، در زبان انگلیسی به این کار (orbiting) گفته می‌شود که به معنای «به دور چیزی گشتن» یا «دایره‌ وار حرکت کردن» است. چند انگیزه اصلی در پی این کار وجود دارد: ۱ – عدم رها کردن روابط…
دلیل اصلی دنبال کردن شریک عاطفی سابق در فضای مجازی