حد و مرزهای گفتگو بدون دیوار کشی

حد و مرزهای گفتگو بدون دیوار کشی

گفتگوی دشوار می‌تواند به طوفان هیجان طرفین منجر شود. در این مقاله به مراحلی اشاره می‌شود که علاوه بر حضور در بتن گفتگوی بین خود و همسرتان، آرامش خود را نیز حفظ کنید. گفتگوهای دشوار می‌توانند…
حد و مرزهای گفتگو بدون دیوار کشی
آینه

آینه

آینه
خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من

خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من

خواسته‌ها و داشته‌های زندگی من
در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران

در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران

در زمین بازی خودمان بازی کنیم نه دیگران
تعریف درد و رنج

تعریف درد و رنج

تعریف درد و رنج
این علائم یعنی نیاز جدی به روانشناس دارید

این علائم یعنی نیاز جدی به روانشناس دارید

این علائم یعنی نیاز جدی به روانشناس دارید چون گرفتگی روحی و حال و احوال ما دیده نمیشود ، طبیعی است که وقتی دچار مشکلی باشیم هم به صورت دقیق متوجه نشویم. به طور مثال بیماری های جسمی با نمود…
این علائم یعنی نیاز جدی به روانشناس دارید
تاثیر مثبت وقت گذراندن در طبیعت بر روی مغز

تاثیر مثبت وقت گذراندن در طبیعت بر روی مغز

وقت گذراندن در خارج از خانه تأثیر مثبتی روی مغز ما دارد اگر زمان منظمی را برای بیرون رفتن از خانه و استفاده از هوای تازه صرف می‌کنید، فعالیت بسیار خوب و مناسبی هم برای جسمتان و هم برای نیک‌زیستی خود…
تاثیر مثبت وقت گذراندن در طبیعت بر روی مغز