گروه درمانی ویژه نوجوانان

«جنگجویان ‌آگاه» ، عنوانی است که دکتر سجاد بهرامی برای این گروه درمانی انتخاب کردند.سجاد بهرامی معتقد است : فرزندان ما در گروه خانواده چشم به جهان گشودند و در گروه بازی ها و استفاده از خط را آموختند، اما اینبار در گروه قرار است زندگی را زندکی کنیم ، خود را ببینیم و جهان خود را که شامل همسالان ، خانواده ، چالش ها و طبیعت می شود.

توضیحات دکتر بهرامی درباره این گروه درمانی را میتوانید از اینجا مشاهده کنید.
در در این جلسات که برگرفته از ACT و روانشناسی مثبت برای نسل جوان است به صورت مستمر جنگجویانی آگاه خواهیم بود.

گروه درمانی در سه مقطع سنی برگزار می‌شود
۱. کلاس پنجم تا هشتم چهارشنبه ها ۱۸ الی ۱۹:۳۰
۲. کلاس نهم تا دوازدهم چهارشنبه ها ۱۹:۳۰ الی ۲۱
۳. گروه سنی ۱۸ تا۲۴ سال شنبه ها ۱۹:۳۰ الی ۲۱
.
این گروه درمانی طی ۸ جلسه برگزار می‌شود که به غیر از آن ۵ جلسه نیز با حضور با حضور خانواده یا والدین برگزار خواهد شد.

شهریه این گروه درمانی برای ۸ جلسه می باشد

و شهریه ی حضور والدین برای ۵ جلسه ، ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.