شاید بتوان گفت سرآمد تمام مهارت های ارتباطی انسان، مهارت فن بیان است.
ما با تسلط به مهارت های نرم زندگی در مسیر ارتباطات و روابط مهم زندگی ، از طریق ارتباط کلامی بخش مهم و تعیین کننده ای از روابط را می سازیم
اگر فکر می‌کنید در این بخش نیاز به بهبود و فراگیری مهارت های لازم را دارید مخاطب این کارگاه هستید
این کارگاه در قالب ، پنج جلسه روزهای شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می شود و جلسه اول این کارگاه روز شنبه 3 تیرماه تشکیل خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ثبت نام با ما در ارتباط باشید.