دوره ‌کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
MBSR
Mindfulness Based Stress Reduction

دوره ی ۸ هفته ای به همراه یک جلسه ی نیم روزه
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱
شروع ۲۷ دیماه

دوره ای در جهتِ افزایش آگاهی
و کاهشِ استرس، اضطراب، افسردگی، دردهای مزمن

بر اساس پروتکل رسمی و بین المللی

پیش نیاز حضور در این دوره جلسه ی مصاحبه می باشد.

دوره ‌کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی
MBSR
Mindfulness Based Stress Reduction

طراحی شده توسط دکتر جان کابت زین
مربی و برگزار کننده ی این دوره آقای علیرضا زمانی می باشند.

این دوره به مدت ۸ جلسه به همراه یک جلسه ی نیم روزه می باشد

 • دوره حضوری :
  روزهای دوشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱
  شروع از ۲۲ خرداد ماه
  مکان برگزاری ساختمان دنیای بهتر می باشد
 • دوره غیرحضوری (آنلاین) :
  روزهای شنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۱
  شروع از تاریخ ۲۷ خرداد ماه

دوره ای در جهتِ افزایش آگاهی
و کاهشِ استرس، اضطراب، افسردگی، دردهای مزمن

بر اساس پروتکل رسمی و بین المللی

توصیه شده توسط روانشناسان و کارشناسان سلامت تن و روان