کارگاه باش! اینجا و اکنون ثبت نام دوره

کارگاه باش! اینجا و اکنون

  • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
  • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
  • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
کارگاه باش! اینجا و اکنون
دوره کاهش استرس MBSR ثبت نام دوره

دوره کاهش استرس MBSR

  • تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
  • تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
  • محل دوره: ساختمان دنیای بهتر
دوره کاهش استرس MBSR